Væredygtigheds-
zonen

Invitation til Kick Off arrangement for VæredygtighedsZonen

VæredygtighedsZonen er et aktivt netværk for os, der arbejder med væredygtighed og som ser værdien i at mødes med andre til inspiration, erfaringsudveksling og udvikling af nye veje – og du er inviteret.

Vær med til at skabe en bevægelse, der bygger på ideen om at væredygtighed er forudsætningen for en bæredygtig udvikling – og vice versa.

Kick Off for VæredygtighedsZonen afholdes d. 24. april  kl. 14.30-16.30  hos (TBA, Aarhus)

Program for Kick Off

Dagen vil indeholde både korte inspirationsoplæg og dialog med deltagerne.

✔ Steen Hildebrandt åbner for refleksioner om, hvorfor vi har brug for væredygtighed.

✔ Susanne Søndergaard Hansen fra VIA fortæller om hvordan arbejdet med væredygtighed har inspireret til at arbejde med et mere bæredygtigt arbejdsliv for ledere og medarbejdere; herunder de foreløbige resultater. Susanne deler også drømmen om et aktivt handlende netværk.

✔ Anne Zachariassen deler erfaringer med at arbejde med Væredygtighed på Aarhus Havn.

✔ Christian Dietrichsen fortæller om Center for Væredygtigheds tilgang til begrebet. 

Mellem oplæggene vil der være faciliteret dialog omkring deltagernes ønsker til netværket. Hvordan skal det organiseres? Hvilke tematikker kunne være interessante at starte ud med? Hvem skal være med? Hvordan kan væredygtighed relatere sig til forskellige snit i en virksomhed?

Se mere om de tanker vi allerede har gjort os om netværket nedenfor.

Tilmelding til Kick Off her

Mere  info om VæredygtighedsZonen

Hvem

Medlemmerne i VæredygtighedsZonen er virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl., som deltager med navngivne/gennemgående medarbejdere for at sikre et personbåret netværk.

Hvad sker der i netværket?

Det er medlemmerne, der sætter temaerne for det vi mødes om. Det er medlemmerne, der udveksler erfaringer og skaber nye handlinger. Center for Væredygtighed deler viden, finder inspiration og samler os.

Fra centralt hold organiseres medlemsmøder som kan have følgende indhold:

  • Inspirationssaloner. Eksterne eller interne oplægsholder – altid med et element
    af interaktivitet.
  • Facilitering af netværk, inspiration og dialog mellem medlemmerne.
  • Indføring i diverse forandringsværktøjer.
  • Arbejde med udvikling af specifikke cases som medlemmerne har med.

Resten udvikler vi sammen

Hvor?

Vi har base i Aarhus, men alle er velkomne og vi kan udvide geografien i takt med
netværkets udvikling.

Hvad er væredygtighed?

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed.

Netværket tager bl.a. udgangspunkt i Center for Væredygtigheds arbejde – og udvikler videre derfra. Ét eksempel er de 9 VæredygtighedsMål som CfV lancerede i 2018 som et supplement til FN´s Verdensmål. De er udviklet over en årrække, men udviklingen er på ingen måder færdig. Samtidig er det helt essentielt at vide at målene er ekstremt kontekstafhængige og at de derfor først giver rigtigt mening når nogen arbejder med dem i dybden og helt praktisk i “den virkelige” verden. Håbet er at netværket fx kan være med til at videreudvikle VæredygtighedsMålene samt give dem indhold og retning – fra teori til erkendelse gennem handling. 

Væredygtighed har mange beslægtede begreber som også inviteres ind i processen. Det kunne fx være det regenerative, dannelse eller indre bæredygtighed.

Årligt kontingent:

Medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet går til drift af sekretariatet og udgifter til afholdelse af arrangementer. Kontingentet fastsættes ud fra størrelsen på den organisation, hvor medlemmet har sit primære virke.

Årsværk på mindre end 15:        3.500 kr.
Årsværk mellem 15-100:          8.500 kr.
Årsværk 100+:                         12.500 kr.

(deltagelse ved Kick Off d. 24. april er gratis)

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet)
8000 Aarhus C
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Header-billede af Moyan Brenn. Beskåret. Licenseret under Creative Commons (CC BY-2.0)

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration