BOGEN

Væredygtighed – indersiden af bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden.

Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling.

Men hvad med den menneskelige udvikling?

Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling – VÆREDYGTIGHED

I denne har vi bedt en række indsigtsfulde personer give deres bud på hvad VÆREDYGTIGHED er og hvordan det relaterer sig til forskellige dele af samfundet. 

Kapitlerne rummer alt fra Væren til Vækst, fra Kærlighed til Politik, fra Undring til Ledelse og fra Krop til Ånd… og måske en udfordring af dit natursyn og dit selvbillede!?

LÆS tekster af: Katherine Richardson, Steen Hildebrandt, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Anders Holst Bodin, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Jeppe D. Graugaard, Laura Storm, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Camilla Gregersen, P.C. Asmussen, Finn Thorbjørn Hansen, Jacob Aremark, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja la Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Stine Clasen, Shadman Salih, Nina Tofte Hansen, og en ukendt kunstner.

 

“Den grundlæggende erkendelse, som klimaforandringernes altomfattende perspektiv sætter i relief, er, at de problemer vi som art har skabt for os selv, bunder i den måde vi tænker på, den verden vi opfatter, og den relation vi har til naturen. Kort sagt, i indre processer. Derfor bør bæredygtighed og grøn omstilling ikke bare handle om ydre omstændigheder som nye energikilder, ny teknologi og nye organisationsformer. Vi bliver nødt til at være anderledes, hvis vi vil skabe en anderledes verden. Det er selve vores verdensbillede, vores natursyn og vores selvopfattelse, der må omstilles, hvis vi skal gøre os håb om at bevare fungerende fællesskaber og samfundsstrukturer på en varmere planet.”

Jeppe D. Graugaard i kapitlet “Fremtidens dannelse er væredygtig”

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3 (Projektdækket)
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration