Center for Væredygtighed

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed

Vi er en uafhængig tænke- og handletank, der arbejder med begrebet Væredygtighed.

Tankerne kan være både dybe, højtravende eller helt banale, men altid i undersøgende og spørgende form.

Handlingerne tager form som f.eks. events, workshops, kampagner eller procesfacilitering – og gerne i partnerskaber med private virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer.

Konsulentarbejde

Vi faciliterer væredygtige processer for virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Foredrag & Workshops

Vi tilbyder foredrag og workshops, der fokuserer på dialog og refleksion i forhold til en specifik kontekst.

De 9 Væredygtighedsmål

Vi har identificeret 9 væredygtighedsmål som supplement til FN’s verdensmål.

Væredygtighed & Verdensmål

Et dialog- og innovationsspil om hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi kan forholde os reelt til FN’s verdensmål og verdens problemer. Spilles med åbenhed og ærlighed.

Events

Vi har siden 2013 organiseret egne events og konferencer og været en del af større arrangementer som f.eks Aarhus Festuge, Smukfest og Roskilde Festival og Aros Public.

Bogen

I Væredygtighed, indersiden af Bæredygtighed udfolder 24 inspirerende bidragsydere de mange sider af Væredygtigheden.

Få vores nyhedsbrev

Vi finder hele tiden på nye væredygtige initiativer. Nogen af dem passer lige ind i din verden, og nu kan du sørge for, at du hører om dem.

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration