Center for Væredygtighed

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed

Center for Væredygtighed er en uafhængig tænke- og handletank, der arbejder med begrebet Væredygtighed.

Tankerne formidles gennem artikler, bøger, foredrag, dialogspil og de 9 VæredygtighedsMål

Handlingerne tager form som f.eks. events, performance, workshops og konsulentarbejde – og gerne i partnerskaber med private virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer.

Masterclass: Væredygtighed & Verdensmål

Et kondenseret forløb, hvor du bliver klædt på til selv at facilitere væredygtigheds-processer i din organisation.

Foredrag & Workshops

Vi tilbyder foredrag og workshops, der fokuserer på dialog og refleksion i forhold til en specifik kontekst.

Dialogspillet Væredygtighed & Verdensmål

Et dialog- og innovationsspil om hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi kan forholde os reelt til FN’s verdensmål og verdens problemer. Spilles med åbenhed og ærlighed.

Konsulentarbejde

Vi faciliterer væredygtige processer for virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

De 9 Væredygtighedsmål

Vi har identificeret 9 væredygtighedsmål som supplement til FN’s verdensmål.

Bogen

I Væredygtighed, indersiden af Bæredygtighed udfolder 24 inspirerende bidragsydere de mange sider af Væredygtigheden.

Events

Vi har siden 2013 organiseret egne events og konferencer og været en del af større arrangementer som f.eks Aarhus Festuge, Smukfest og Roskilde Festival og Aros Public.

Få vores nyhedsbrev

Vi finder hele tiden på nye væredygtige initiativer. Nogen af dem passer lige ind i din verden, og nu kan du sørge for, at du hører om dem.

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3 (Projektdækket)
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration