En interaktiv konference med en menneskelig vinkel på FN´s Verdensmål og de problemer vi skal løse i fællesskab

 19. feb. 2020 kl 8.30-17.00, på Aarhus Universitet

“Et problem kan ikke løses på det bevidsthedsniveau, hvor det er skabt!”

Væredygtighed som en del af en bæredygtig fremtid

Menneskeheden og planeten står overfor en ekstrem kompleks “hønen & ægget” situation, når vi skal tackle klimakrise, biodiversitetskrise og andre udfordringer som bl.a. er beskrevet i FN´s 17 Verdensmål. Vi burde således være færdige med at diskutere, om det er politikerne, virksomhederne ELLER den enkelte borger der skal løse problemerne, hvilke lande der skal gå forrest og om vi skal gribe til handling nu ELLER først “regne den ud”. Vi skal selvfølgelig erstatte dette ELLER med BÅDE OG. Der skal kommunikeres, tænkes, testes og handles på et utal af planer simultant, og ingen af os kommer til at have det fulde overblik undervejs! 

Der er så at sige mange veje der leder til en planet i balance. Med denne interaktive konference vil vi gerne byde ind med en ekstra katalysator i processen, igennem det vi kalder Væredygtighed – den indre omstilling.

 

Du kan bl.a. møde:

Steen Hildebrandt
Professor i ledelse, formand for 2030-Panelet m.m.

Jacob Giehm Mikkelsen
Professor i biomedicin og medlem af Etisk Råd 

Gull-Maja La Cour
Bæredygtighedspsykolog og meditationsunderviser

Claus Brandstrup
Leder af personalecafeerne i Odense Kommune

Brandi S. Morris
Sustainability Consultant i Grundfos og Ph.D.

 

Kim Escherich
Executive Innovation Architect, IBM

Lars Brøndum
Biolog, Projektleder
Naturhistorisk Museum Aarhus

Raffaele Rodogno
Lektor i filosofi

Laura Storm
Stifter af Regenerators m.m

Klaus Mølmer
Professor i kvantefysik

Preben Mejer
Direktør for videncenteret Radr og IT Guru

Jessica Aschemann-Witzel
Professor i management

Peter Nørgaard
Erhvervsmand, stifter af Code af Care

Johanna Seibt
Professor i filosofi

Holger Bech Nielsen
Professor i fysik og
levende legende

Simon Elsborg Nygaard
Lektor i bæredygtighedspsykologi

Hans Fink
Docent emeritus i filosofi

Flere navne vil løbende blive tilføjet. Følg udviklingen her på siden eller ved, allerede nu, at tilmelde dig konferencen.

 

 

Program

På konferencen kan man møde forskere, debattører, erhvervsledere og kunstnere.
Formaterne vil i høj grad være interaktive, dvs. at man kan deltage aktivt i debatten, arbejde med specialdesignede udviklingsværktøjer og endda medbringe en konkret udfordring fra sin arbejdsplads. De forskellige oplæg og workshops er delt op i en række tematiske spor. Deltagerne kan sammensætte deres eget program af programpunkter fra de forskellige spor.

Obs: Ændringer i program og tidsplan kan forekomme

Dagens forløb

08.30 – 09.00 Ankomst og netværk

09.00 – 09.30 Introduktion, plenum

09.45 – 11.00 Break-Out-Sessions

11.15 – 12.30 Break-Out-Sessions

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Break-Out-Sessions

14.45 – 16.00 Break-Out-Sessions

16.15 – 17.00 Afrunding, plenum

Tematiske spor

 Som deltager kan du frit sammensætte dit eget program (break-out-sessions) på tværs af de tematiske spor.

Her er nogle eksempler på spor:

Digital dannelse

Den digitale udvikling går så hurtigt at både lovgivning, og brugerkultur halter langt bagefter. Og den digitale verden rummer et væld af faremomenter.

Er det klogt at give magt til kunstig intelligens? Har vi styr på hvad der følger med Internet of Things. Hvordan går det lige med debattonen på de sociale medier. Hvordan ser det ud med retssikkerhed og privatliv på nettet? Har vi den rette bevidsthed når vi udvikler og bruger de nye digitale muligheder? Hvor er Væredygtigheden?

Væredygtigt lederskab

Hvilken type lederegenskaber understøtter væredygtig udvikling? Empati og etisk integritet? En indre drivkraft for at gøre en positiv forskel? Modet til at slippe kontrollen og vise tillid til sine medarbejdere og overordnede? Fokus på bedre balance mellem medarbejdernes trivsel og firmaets bundlinje?
Mød forskere og ledere der vil inspirere og præsentere visoner for fremtidens væredygtige lederskab.

Mennesket og naturen

Er det på tide, at vi indser, på det dybest mulige plan, at mennesket er en integreret del af naturen? Og I så fald, hvilke erkendelser skal vi så gøre os på et mere praktisk plan? Skal vi i langt mindre grad prøve at kontrollere alt, der ikke er “menneskeskabt”? Skal vi i stedet bruge mere tid og fokus på at forstå naturens kompleksitet og vores egen rolle deri?

De store tanker og visioner

Det er her, vi slipper filosoffer og kvantefysikere løs til en omgang bevidsthedsgymnastik. 

TAG DIT SKRIVEBORD MED!

I dette spor får du mulighed for at arbejde din egen konkrete udviklingsbaseret problemstilling – fx fra din arbedsplads (case indsendes på forhånd gennem online formular). Det kunne f.eks. være et nyt produkt, en HR udfordring eller et strategisk udviklingsprojekt. Casen bearbejdes gennem forskellige workshops og specialdesignede værktøjer.

Om Væredygtighed

Væredygtighed er dén indre omstilling, som MÅ gå hånd i hånd med den ydre omstilling (teknologi, ledelse, kommunikation, produkter, lovgivning m.m.). Man kan sige, at det er at arbejde med “bevidstheden bag handlingen” og de helt grundlæggende menneskelige faktorer der ligger under de mange kriser vi står overfor.

Væredygtighed er også et forsøg på at kombinere kortsigtet handling med langsigtet tænkning. Hvordan kan de nære udfordringer og behov imødekommes samtidig med at vi fx har et 100 årigt fremtidsperspektiv?

Væredygtighed er i familie med begrebet dannelse og lader sig gerne inspirere af filosofien, psykologien og andre dybdegående undersøgelser af liv, og hvad det vil sige at være menneske.

I forhold til FN´s Verdensmål, der bliver et gennemgående element i konferencen, er Væredygtigheden et supplement, der gør arbejdet med målene endnu mere holistisk, menneskeligt forankret og personligt relevant.

Center for Væredygtighed har udviklet (indtil videre) 8 Væredygtighedsmål, der, ligesom FN´s Verdensmål, benyttes som input i udviklingen af det endelige indhold i konferencen.

Det er vigtigt at nævne, at konferencen ikke præsenterer et færdigt dogmatisk koncept for, hvad Væredygtighed er, men mere er en fælles platform, hvor forskellige fagligheder kan undersøge, hvad Væredygtighed kan bidrage med i forhold til den radikale omstilling menneskeheden og det enkelte individ står overfor.

Konferencen er samtidig en lancering af begrebet i den brede offentlighed, med håbet om at flere virksomheder, organisationer og personer vil bruge det aktivt i fremtiden.

Se mere om begrebet ‘væredygtighed’ på www.vaeredygtighed.org.

En interaktiv konference…hvad er det?

Med dette skal forstås, at man som udgangspunkt vil møde korte oplæg efterfulgt af debat og involverende workshops. Deltagerne har endda mulighed for at medbringe en case fra arbejdspladsen, som de kan arbejde med helt specifikt, gennem faciliterede sessions. Dette fokus på interaktivitet har til formål at gøre konferencen så relevant for den enkelte som muligt og at koble konferencens indhold med de realiteter deltagerne står i til dagligt.

Hvad får du med hjem som deltager?

  • En følelse…
  • Øget bevidsthed om FN´s Verdensmål og en forståelse af dem på et dybere menneskeligt plan
  • Inspiration til at indtænke aspekter af væredygtighed i din hverdag
  • Mulige løsninger på en specifik problemstilling/case
  • Konkrete værktøjer og metoder
  • Kunstneriske oplevelser
  • Et personligt eksemplar af det nye dialogspil:“Verdensmål & Væredygtighed”
  • Nyt netværk

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK):

Pris:

1.250 kr. inkl.moms
Obs: Tilmelding er bindende

Hvor?

Konferencen afholdes på Aarhus Universitet (kort) og Naturhistorisk Museum  (kort)

Hvornår?

Onsdag d. 19. feb. 2020
kl. 08.30 – 17.00

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på