En interaktiv konference med en menneskelig vinkel på FN´s Verdensmål og de problemer vi skal løse i fællesskab

 19. feb. 2020 kl 8.30-17.00, på Aarhus Universitet

“Et problem kan ikke løses på det bevidsthedsniveau, hvor det er skabt!”

Væredygtighed som en del af en bæredygtig fremtid

Menneskeheden og planeten står overfor en ekstrem kompleks “hønen & ægget” situation, når vi skal tackle klimakrise, biodiversitetskrise og andre udfordringer som bl.a. er beskrevet i FN´s 17 Verdensmål. Vi burde således være færdige med at diskutere, om det er politikerne, virksomhederne ELLER den enkelte borger der skal løse problemerne, hvilke lande der skal gå forrest og om vi skal gribe til handling nu ELLER først “regne den ud”. Vi skal selvfølgelig erstatte dette ELLER med BÅDE OG. Der skal kommunikeres, tænkes, testes og handles på et utal af planer simultant, og ingen af os kommer til at have det fulde overblik undervejs! 

Der er så at sige mange veje der leder til en planet i balance. Med denne interaktive konference vil vi gerne byde ind med en ekstra katalysator i processen, igennem det vi kalder Væredygtighed – den indre omstilling.

 

Om Væredygtighed

Center for Væredygtighed har udviklet (indtil videre) 8 Væredygtighedsmål, der, ligesom FN´s Verdensmål, benyttes som input i udviklingen af det endelige indhold i konferencen.

 

En interaktiv konference…hvad er det?

Med dette skal forstås, at man som udgangspunkt vil møde korte oplæg efterfulgt af debat og involverende workshops. Deltagerne har endda mulighed for at medbringe en case fra arbejdspladsen, som de kan arbejde med helt specifikt, gennem faciliterede sessions. Dette fokus på interaktivitet har til formål at gøre konferencen så relevant for den enkelte som muligt og at koble konferencens indhold med de realiteter deltagerne står i til dagligt.

Programmet

 Her er programmet for dagen. Vi planlægger at køre 6 parallelle sessions med indlæg fra de forskellige tematiske spor. Du kan som deltage frit sammensætte din konferencedag fra de udbudte sessioner. 
OBS: Nye navne tilføjes løbende. Ændringer i det eksisterende program kan forekomme.

Tematiske spor

Dannelse i et digitaliseret samfund

Den digitale udvikling går så hurtigt at både lovgivning, og brugerkultur halter langt bagefter. Og den digitale verden rummer et væld af faremomenter.

Er det klogt at give magt til kunstig intelligens? Har vi styr på hvad der følger med Internet of Things. Hvordan går det lige med debattonen på de sociale medier. Hvordan ser det ud med retssikkerhed og privatliv på nettet? Har vi den rette bevidsthed når vi udvikler og bruger de nye digitale muligheder? Hvor er Væredygtigheden?

Væredygtigt lederskab

Hvilken type lederegenskaber understøtter væredygtig udvikling? Empati og etisk integritet? En indre drivkraft for at gøre en positiv forskel? Modet til at slippe kontrollen og vise tillid til sine medarbejdere og overordnede? Fokus på bedre balance mellem medarbejdernes trivsel og firmaets bundlinje?
Mød forskere og ledere der vil inspirere og præsentere visoner for fremtidens væredygtige lederskab.

Mennesket & naturen

Er det på tide, at vi indser, på det dybest mulige plan, at mennesket er en integreret del af naturen? Og I så fald, hvilke erkendelser skal vi så gøre os på et mere praktisk plan? Skal vi i langt mindre grad prøve at kontrollere alt, der ikke er “menneskeskabt”? Skal vi i stedet bruge mere tid og fokus på at forstå naturens kompleksitet og vores egen rolle deri?

Er det mennesket der er problemet?

Kan man argumentere for, at den grundlæggende årsag til alle menneskets udfordringer skal findes i mennesket selv? Måske er det hverken olien (inkl. plastik), kemikalierne, de politiske dagsordener eller det kapitalistiske system, som er de reelle grundlæggende problemer. Det er jo til syvende og sidst os mennesker, som har skabt systemerne og teknologierne og vælger hvordan vi vil bruge dem. Det er os mennesker som vælger, hvad der skal gives værdi, hvad vi lader os drive af og hvilke dagsordener, vi underlægger os.

I dette spor inviterer vi psykologer, hjerneforskere m.fl. ind for at give et bud på hvordan vi, ved at begynde med den indre omstilling – i os selv som mennesker – kan skabe mere langtidsholdbare løsninger på det ydre plan.

TAG DIT SKRIVEBORD MED!

I dette spor får du mulighed for at arbejde din egen konkrete udviklingsbaseret problemstilling – fx fra din arbedsplads (case indsendes på forhånd gennem online formular). Det kunne f.eks. være et nyt produkt, en HR udfordring eller et strategisk udviklingsprojekt. Casen bearbejdes gennem forskellige workshops og specialdesignede værktøjer.

DE STORE TANKER OG VISIONER

Det er her, vi slipper filosoffer og kvantefysikere løs til en omgang bevidsthedsgymnastik. 

Pauser - aktiviteter, oplevelser og forfriskninger

Gå på opdagelse i forskellige kunstneriske oplevelser. Tag en tur i gennem Underskoven. Gå rundt mellem de græske statuer nede i Antikmuseet, hvor du også kan finde lysinstallationen Aura l. Lyssky. Oplev installationerne i universitetsparken eller prøv samtalespillet Væredygtighed & Verdensmål. 

Der serveres desuden diverse forfriskninger.

tidsplan

Før konferencen kl 8.30-9.00

Ankomst, kaffe og netværk

Vandrehallen, Aarhus Universitet

Plenum kl 9.00-9.30

Introduktion og korte oplæg

 

Introduktion og korte oplæg

med Carsten Dahl, pianist; Steen Hildebrandt, professor i ledelse og Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan
Aulaen, Aarhus Universitet

Pause kl 9.30-9.45

Pause, oplevelser, forfriskninger og netværk

Der serveres te, kaffe og frugt i Vandrehallen og Studenterhuset. 

Prøv desuden pauseyoga eller tag på oplevelse i de forskellige installationer.

Breakout session kl 9.45-11.00

Væredygtigt Lederskab

Dannelse i et digitaliseret samfund

Tag dit skrivebord med!

er det mennesket der er problemet?

Mennesket & Naturen

de store Tanker og visioner

Fra kvantecomputeren til den kongelige ballet

Klaus Mølmer
Professor i kvantefysik

GenEtik – CRISPR og de filosofiske overvejelser ved optimering

Jacob Giehm Mikkelsen
Professor i biomedicin, medlem, Etisk Råd
Morten Dige
Lektor i filosofi

Lav en væredygtigheds-strategi til din organisation!


Claus Brandstrup
Leder af personalecafeerne i Odense Kommune

Om menneskers natur og mulige væredygtighed


Hans Fink

Docent emeritus i filosofi 

Fusionér velfærdsstaten og den bæredygtige dagsorden!

Steen Hildebrandt
Professor i ledelse, formand for 2030-Panelet

What´s in it for me the planet?

 

Jessica Aschemann-Witzel
professor i forbrugeradfærd

 

Pause kl 11.00-11.15

Pause, oplevelser, forfriskninger og netværk

Der serveres te, kaffe og frugt i Vandrehallen og Studenterhuset. 

Prøv desuden pauseyoga eller tag på oplevelse i de forskellige installationer.

Breakout session kl 11.15-12.30

Væredygtigt Lederskab

Dannelse i et digitaliseret samfund

Tag dit skrivebord med!

er det mennesket der er problemet?

Mennesket & Naturen

de store Tanker og visioner

Holger overvejer at tale om… 


Holger Bech-Nielsen
Professor i fysik

 

Visdom i arbejdslivet

Niels Viggo Hansen
Postdoc, Dansk Center for Mindfulness

Karen Johanne Pallesen
Lektor, Dansk Center for Mindfulness

Regenerativ Ledelse

Laura Storm
Stifter af Regenerators m.m.

Why we aren’t more worried about climate change and what to do about it.

Brandi S. Morris
Sustainability Consultant i Grundfos og Ph.D.

 

Why we aren’t more worried about climate change and what to do about it.

Brandi S. Morris
Sustainability Consultant i Grundfos og Ph.D.

 

Hvordan finder vi rundt i digitalismen, når vi ikke har været der før?

Kim Escherich
Executive Innovation Architect hos IBM

Lederen har ikke noget tøj på!

Tue Isaksen
Chefkonsulent Cand. Psych. ved ArbejdsmiljøCentret

Lederen har ikke noget tøj på!

 Tue Isaksen
Chefkonsulent Cand. Psych. ved ArbejdsmiljøCentret

Pause kl 12.30-13.30

Frokost og samtale

Der serveres frokost i Stakladen, Aarhus Universitet.

Fra frokost åbner Antikmuseet for konferencengæster. Her kan du få forfriskninger og opleve installationen Aura l. Lyssky
Der er pauseyoga det første kvarter af frokostpausen. 

Breakout session kl 13.30-14.15

Væredygtigt Lederskab

Dannelse i et digitaliseret samfund

Tag dit skrivebord med!

er det mennesket der er problemet?

Mennesket & Naturen

Holger overvejer også at tale om…

Holger Bech-Nielsen
Professor i fysik og en levende legende

 

Kan vi finde nøglen til en digital fremtid i balance?

Preben Meier
Direktør for videncenteret Radr og IT Guru

 

 

 

Modet til at lede langsigtet i en kortsigtet verden

Peter Nørgaard
Erhvervsmand og stifter af Code af Care 

Modet til at lede langsigtet i en kortsigtet verden

Peter Nørgaard
Erhvervsmand og stifter af Code af Care 

Bæredygtig trivsel

Simon Elsborg Nygaard
Ph.D, ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi

 

Meditativ idegenerering

Jakob Aremark
Filosof, kropsbehandler og meditationslærer

Pause kl 14.15-14.45

Pause, oplevelser, forfriskninger og netværk

Der serveres te, kaffe og frugt i Vandrehallen, i Antikmuseet og ved Studenterhuset. 

Du kan også tage på oplevelse i de forskellige installationer.

Breakout session kl 14.45-16.00

Væredygtigt Lederskab

Dannelse i et digitaliseret samfund

Tag dit skrivebord med!

er det mennesket der er problemet?

Mennesket & Naturen

de store Tanker og visioner

Menneskets plads i verden


Morten DD

Museumsinspektør og chefkratlusker

Sociale robotter og væredygtighed i teknologiudvikling

Johanna Seibt
Professor i filosofi
Christina Vestergaard
Antropolog, Postdoc

 

Meditation: En vej til indre og ydre bæredygtighed?

Gull-Maja La Cour
Bæredygtighedspsykolog og meditationsunderviser

Ledelse med hjerne og hjerte


Louise Gade
Excecutive Vicepresident, HR – Salling Group

Ledelse med hjerne og hjerte

Louise Gade
Excecutive Vicepresident, HR – Salling Group

Sansning og evnen til forbinde sig


Sigrid C. Moses-Jacobsen

Performer og workshopfacilitator

Væredygtig projektudvikling


Christian Dietrichsen

Leder af Center for Væredygtighed

 

Pause kl 16.00-16.15

Pause, oplevelser, forfriskninger og netværk

Der serveres te, kaffe og frugt i Vandrehallen, i Antikmuseet og ved Studenterhuset. 

Du kan også tage på oplevelse i de forskellige installationer.

Plenum kl 16.15-17.00

Afsluttende fælles proces

Afsluttende fælles proces

Carsten Dahl, pianist
Maja Kofod Jensen fra Den Grønne Studenterbevægelse
Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan
Aulaen, Aarhus Universitet

Carsten Dahl, pianist; Maja Kofod Jensen fra Den Grønne Studenterbevægelse og Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan
Aulaen, Aarhus Universitet

Hvad får du med hjem som deltager?

  • En følelse…
  • Øget bevidsthed om FN´s Verdensmål og en forståelse af dem på et dybere menneskeligt plan
  • Inspiration til at indtænke aspekter af væredygtighed i din hverdag
  • Mulige løsninger på en specifik problemstilling/case
  • Konkrete værktøjer og metoder
  • Kunstneriske oplevelser
  • Et personligt eksemplar af det nye dialogspil:“Verdensmål & Væredygtighed”
  • Nyt netværk

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)

Pris

1.250 kr. inkl.moms
Obs: Tilmelding er bindende

 

Tilmeld nu

Hvor?

Konferencen afholdes på Aarhus Universitet (kort) og Naturhistorisk Museum  (kort)

Hvornår?

Onsdag d. 19. feb. 2020
kl. 08.30 – 17.00

Følg med

Følg også med i udviklingen af konferencen på vores facebook-event; VæredygtighedsKonferencen

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på