EVENTS

Center for Væredygtighed har flere års erfaring med at udvikle, organisere og afholde forskellige former for events og kulturtilbud. Vi har også været en del af eller lavet events i partnerskaber med organisationer som UNLEASH, Aarhus Festuge, Musikhus Aarhus og Roskilde Festival.

Vores erfaringer spænder bredt fra events med et lille intimt antal deltagere til flere tusinde deltagere

Nedenfor kan se et udpluk af de events, vi har afholdt eller deltaget i siden 2013..

Har du en god idé til en event eller et partneskab, hvor væredygtigheden ville passe ind, så tøv ikke med at skrive til os på kontakt@vaeredygtighed.org

Det sker

Væredygtighed bidrager til Copenhagen Summer University

Dato: 23. – 25. august 2022

På uddannelsen “Styrk dit lederskab i og med naturen” er Væredygtighed og dialog- og innovationsspillet et af elementer i en stærk læringspakke.

Læs mere og tilmeld dig her

Væredygtighedssymposier på Havmøllen

Dato: 21. apil 2022

Med udgangspunkt i bogen “Væredygtighed – indersiden af Bæredygtighed” afholder Havmøllen og Center for Væredygtighed 6 adskilte symposier fra foråret 2022.  2 af dem er afholdt allerede, det tredje følger i efteråret, torsdag d. 10 november 2022.

Hver af de 6 symposier består af 4 korte oplæg + 4 involverende workshop-sessions, hvor du får mulighed for at spejle dit (arbejds)liv i oplæggenes tematikker og pointer.

Læs mere og tilmeld dig her

2022

VæredygtighedsKonferencen på Syddansk Universitet

Dato: 22. januar 2022

I samarbejde med Aarhus Universitet og med 400 glade deltagere afholdt vi den første VæredygtighedsKonference. En masse kloge forskere og vise mennesker uddybede med stort nærvær Væredygtighed og og relaterede temaer.

2021

Bogen om Væredygtighed!

Dato: 1. juni 2021

I 2021 udgav vi i samarbejde med forlaget Dafolo bogen “Væredygtighed, Indersiden af Bæredygtighed”. Her giver 24 inspirerende forskere og meningsdannere deres bud på hvordan man skal forstå Væredygtigheden, og hvad den kan gøre for os.

 

Café Væredygtighed på Grimhøjgaard

Dato: Sommer 2021

Vi startede i sommeren en dialogcafe på spillestedet Grimhøjgaard. Dialogen var faciliteret mod Væredygtighed og livets grundlæggende spørgsmåls, og cafeen blev til virkelighed i samarbejde med Sivitas – et konsulenthus for sociale indsatser.

VæredygtighedsSeminar på Aalborg Universitet

Dato: 25. November

I anledningen af bogudgivelsen “Væredygtighed: indersiden af bæredygtighed” inviterede Forskerklyngen Environmental Humanities til en heldags akademisk dialog om Væredygtighed som en eksistentiel side af Bæredygtighed.

Dansk-Tysk Konference om Væredygtighed

Dato: 9-10. september 2021

I samarbejde med Minsc fra Kiel afholdt vi en international onlinekonference om Væredygtighed i læringssituationer. Vi havde deltagere fra en del forskellige europæiske og afrikanske lande.

2020

VæredygtighedsKonferencen på Aarhus Universitet

Dato: 19. februar 2020

I samarbejde med Aarhus Universitet og med 400 glade deltagere afholdt vi den første VæredygtighedsKonference. En masse kloge forskere og vise mennesker uddybede med stort nærvær Væredygtighed og og relaterede temaer.

Kriselæring under Corona

Dato: 11. marts 2020 – 31. december 2020

Efter Danmark lukkede ned gik vi i en intens proces i Center for Væredygtighed med starte en dialog om hvad vi på dybere menneskeligt og globalt plan kan lære af Coronakrisen, og skabte en forskellige ressourcer og onlineforløb.

2019

Reception for Center for Væredygtighed

Dato: 7. februar 2019

I starten af 2019 skifte de vi officielt navn fra Rethink Human Being til Center for Væredygtighed. Mange søde mennesker hjalp os med at fejre det til receptionen, hvor vi også serverede den berømte verdensmåls-kage.

Verdensbilleder

Dato: 3. juni 2019

Ved udstillingen Verdensbilleder 2019 i Aarhus holdt vi oplæg og inviterede til dialog og reflektion med Væredygtighed og Verdensmål

Folkemødet

Dato: 13-16. juni 2019

4 udsendte fra Center for Væredygtighed gæstede Folkemødet på Bornholm og inviterede til dialog om hvad der virkelig er væsentligt.

Natur & Miljø-konference, Nyborg Strand

Dato: 29. maj 2019

Vi var til stede med beta-udgaven af Væredygtighed og Verdensmål og inviterede til dialog og reflektion

FORA

Dato: 24. november 2017

Christian Dietrichsen, leder af CfV, holdt oplæg om Væredygtighed og inviterede til reflektion.

2018

Samlingsstedet under Festugen

Dato: 31. august – 9. september 2018

SamlingsStedet er drømmen om et fælles mangfoldighedshus, hvor både erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter og projekter kan realiseres på tværs af forskellige grupper af borgere – under samme tag. SamlingsStedet er initieret af borgere med funktionsnedsættelse, samt organisationer som repræsenterer disse – men huset skal også rumme andre aktører fra kultur-, forenings- og erhvervslivet. Et samlende hus, hvor den røde tråd er aktivt medborgerskab, initiativ samt ejer- og fællesskab.

Som en del af udviklingsprocessen afholdt SamlingsStedet under Aarhus Festuge et 1:1-udviklingslaboratorium i Åparken – ved siden af (og i samarbejde med) Folkestedet.

Efter 8 dage med koncerter, workshops og masser af andre kreative og involverende aktiviteter står vi tilbage med en følelse af optimisme og håb. Der var mere end 1500 unikke besøgende i løbet af ugen og der blev uddelt 450 badges til interesserede, som spurgte ind til projektet.

Dét at der var et konkret fysisk sted som base, skabte muligheden for at invitere nye samarbejdspartnere indenfor til at bruge rammerne, bl.a. Nukiga (grønlandsk kultur), Foreningen Åndsfrihed (afholdt “konfliktcafeer”) og Sambananas (Sambaundervisning), og disse samarbejdseksperimenter har givet os central læring og udstukket retning i forhold til hvordan man kan skabe mangfoldighed i SamlingsStedet fremadrettet.

Street Food Festival på Godsbanen

Dato: 24. – 26. august 2018

Nukiga var igen en del af fællesskabet i “Færre Fremmede i Verden & Medborgerskab”-vognen under Street Food Festival på Godsbanen, hvor vi bød gæsterne på spændende grønlandsk cuisine og god gammeldags kaffe.

Aarhus Volume

Dato: 30. juni 2018

I samarbejde med vores grønlandske venner fra Nukiga, solgte vi grønlandsk street food og kaffe fra vores “Færre Fremmede i Verden & Medborgerskab”-vogn under gadefestivalen Aarhus Volume

Spot Festival

Dato: 9. – 13. maj 2018

Vores trofaste cafévogn for “Færre Fremmede i Verden & Medborgerskab” var selvfølgelig at finde under Spot Festival 2018, hvor vi solgte kaffe og t-shirts,  og skabte rammerne for at nye  bekendtskaber kunne opstå.

Ry Højskole

Dato: 8. – 9. februar 2018

Har du klimaangst eller er du klimaskeptiker? Center for Væredygtighed oprettede sammen med elever fra Ry Højskole en klimaklinik under temaet “Fremtiden er aflyst”. Blandt klinikkens tilbud var klimaterapi, skammekrog for skeptikere, indre omstillingsspejl og klaverspil inspireret af fremtidens usikkerhed

Jammerbugt Asylafdeling

Dato: 19. januar 2018

Fungerer Væredygtighedsspillet på tværs af kulturer? Det undersøgte vi på Jammerbugt Asylafdeling, hvor vi fik en god dialog med 15 flygtninge. Spillet gav en god mulighed for dybere refleksion og en pause fra hverdagen. Spørgsmål som “Kan krig skabe fred?” var yderst relevante i situationen. Der var blandt de fremmødte bred enighed om et “Nej”. Herefter fulgte en livlig diskussion om krig og fred. Debatten foregik på arabisk faciliteret af Basel Alkousa, og alle modtog efterfølgende en arabisk version af spillet.

Tværfagligt samarbejde i gymnasiet

Dato: 17. januar 2018

Kan Væredygtighed bruges til at styrke tværfaglig undervisning? Det var emnet for et oplæg holdt af Christian Dietrichsen til en konference på Christiansborg, der blev afholdt af en gruppe gymnasielærere, som ville styrke tværfagligheden i gymnasiet. Blandt deltagerne var embedsmænd, politikere, interesseorganisationer og gymnasielærere. Udover at prøve Væredygtighedsspillet blev de også introduceret til Center for Væredygtigheds ideer om en digital undervisningsplatform.

2017

Polaritetens Paradoks

Dato: 24. november 2017

Kan man forestille sig en verden uden konflikt?

Center for Væredygtighed arrangerede i november 2017 arrangementet Polaritetens Paradoks, som sprogligt, kulturelt og musikalsk link til grundfilosofien bag Færre Fremmede i Verden. Med oplægsholdere som Mogen Lykketoft, Holger Bech Nielsen, Anne Sophie Jørgensen og Jens Otto Kjær Hansen blev der dykket ned i den polaritet, der ligger til grund for enhver konflikt – men som samtidig er en del af vores identitet som mennesker og som fællesskaber.

Pianisten Carsten Dahl fuldendte dette vidunderlige arrangement med en musikalsk udforskning af polaritet.

Pneumaticks i Musikhuset

Dato: 24. – 26. august 2018

Med udgangspunkt i en undersøgelse af vejrtrækning – en fysisk bevægelse mellem to “poler” eller “ekstremer” – lå PNEUMATICKS fint i tråd med eventen “Polaritetens Paradoks” og det overordnede initiativ “Færre Fremmede i Verden”.

Om PNEUMATICKS
– “an inhalation and exhalation in four movements for winds, voices, strings and images.

PNEUMATICKS er et værk formet over fænomenet respiration – åbningen mellem det indre og det ydre. Åndedrættet er livskraften i sin enkleste form, der med sin sædvanlige indånding og udånding foregår ubevidst, men som i PNEUMATICKS bevidstgøres, og formes til en usædvanlig kraft i musik og billede. I sin ukomprimerede form, sender værket svingninger af lys og lydbølger, og giver et poetisk udslag modtaget som organisk energi.

 

Projektet er udviklet af kunstgruppen SUK og Projekt Respiration. Se mere på: www.projektrespiration.dk

Støttet af CLICK, DMF, KODA, Dansk Komponistforening, Syddjurs Kommune, Dansk Skuespillerforbund og Statens Kunstfond og Musikhuset Aarhus.

Rethink Activism

Dato: 15. – 17. september 2017

Center for Væredygtigheds trofaste vogncafé for “Færre Fremmede i Verden & Medborgerskab” var at finde til Rethink Activism Folkefestival på Sydhavnen i Aarhus. Her kunne man som altid finde nærvær, dialog og (selv)refleksion.

Christian Dietrichsen afholdt i den forbindelse en workshop med temaet: Kan en “genoplivning” af COOP som et aktivt fællesskab være med til at redde os?

Aarhus Festuge

Dato: 25. august – 3. september 2017

Caféen for “Færre Fremmede i Verden & Medborgerskab” var naturligvis på plads i Byparken under Aarhus Festuge 2017. De forbigående sjæle mødtes ved vores samtalestole over en kop kaffe, nærvær, dialog og (selv)refleksion, og selvfølgelig Væredygtighedsspillet

Deleøkonomisk folkemøde

Dato: 21. august 2017

Deleøkonomisk Folkemøde 2017 var en endagsfestival, der samlede erhvervsliv og privatpersoner i alle aldre. Vi var til stede med vores bod, hvor man blandt andet kunne købe en af vores lækre t-shirts, og blive klogere på, hvad vi kan bruge deleøkonomi til som samfund og som borgere.

Unleash Væredygtighed - en del af løsningen

Dato: 20. – 21. august 2017

Rethink Human Being var med, da UNLEASH samlede toptalenter fra hele verden til at skabe innovative og skalerbare løsninger til FN’s 17 bæredygtige Verdensmål (SDGs). I vores stand foran Musikhuset viste vi, hvordan VÆREDYGTIGHED kan være med til at skabe BÆREDYGTIGHED.

Færre Fremmede til Smukfest

Dato: 8. – 13. august 2017

Center for Væredygtighed var på besøg hos den smukke Skanderborg Festival, hvor vi havde en bod ved Søbadet. Her bragte vi festivalens gæster tættere sammen ved hjælp af Væredygtighedsspillet, solgte t-shirts, og fik nye ambassadører for Færre Fremmede i Verden.

Stilhedsmeditation på Godsbanen

Center for Væredygtighed arrangerede i en længere periode faste morgenmeditationer på Godsbanen i Aarhus hvor alle var velkomne. I en forening der for det meste bruger mange ord, er det godt engang imellem at søge svaret i stilheden.

2016

Væredygtighedsspillet på Roskilde Festival

På Roskilde Festival 2016 lancerede vi Væredygtighedsspillet, vores nyeste initiativ til at sprede åbenhed, refleksion og Væredygtighed i det danske landskab. Spillet hjælper med at få stillet de spørgsmål vi ellers aldrig får tænkt over, og får os tættere på os selv og hinanden – og det var en super-succes. Vores 17 VæredygtighedsAgenter spillede spillet med mange, mange mennesker, som også derefter spillede det med hinanden. Da festivalen var slut havde vi delt over 9000 Væredygtighedsspil ud.

Center for Væredygtighed siger tak til Roskilde Festival for at byde os indenfor som partner i forbindelse med årets tema: ”Equality – Stand up for your rights”. Tak til det vidunderlige team af VæredygtighedsAgenter og stort tak til alle jer der ville være med til at spille.

Circling Weekend Aarhus

Dato: 30. juni 2018

Den 20 og 21. februar afholdt Center for Væredygtighed i samarbejde med Circling Europe en workshop på Godsbanen. Circling Europe er et hold af veluddannede og trænede facilitatorer, med forskellige baggrunde, men med et fælles mål; at udforske den menneskelige forståelse og vækst. Hvis du har lyst til at vide mere om Circling kan du læse om det i vores begivenhed på Facebook

Workshop: Embodied Meditation

I løbet af feb/mar 2016 afholdt vi 3 workshops i samarbejde med Jacob Aremark. Udover at meditere dagligt, har Jacob en mangeårig praksis med både japansk kampkunst og indisk yoga. Desuden er han cand.mag. i filosofi på et speciale om kropsbevidsthed og certificeret ManuVision kropsbehandler og –træner (www.AremArk.dk). De 3 workshops blandede teori, kropslige øvelser og stillesiddende meditation. Læs mere: Facebook

Foredrag/Workshops om Væredygtighed

Som ramme for udviklingen af kunstnerisk program for Spotlight Festival i Vejle og i forbindelse med Burning Man European Leadership Summit i Barcelona.

2015

Post No Bills

Den 14. december 2015 præsenterede Center for Væredygtighed i samarbejde med Bora Bora og X-act den Reumertvindende danseforestilling “Post No Bills”. Med en ekstrem kropskontrol og enkle, men effektive virkemidler iscenesatte solodanseren Kitt Johnson det desillusionerede menneske. Se mere på Bora Boras hjemmesid

Mad & Mening i Domkirken

Den 10. december inviterede Center for Væredygtighed i samarbejde med Sager der Samler, Skraldecaféen og GO’ Mejlgade til VæredygtighedsWorkshop og fællesspisning i Aarhus Domkirke. Se mere i arrangementets Facebook-event.

Foredrag/Workshop om Væredygtighed

Afholdt så forskellige steder som Aarhus Teater, Aarhus Domkirke, BDO, Godsbanen, Studenterhus Aarhus og Danske Bank (i forb. med Nordisk Folkemøde) m.fl.

Hearfulness Workshop

Folkestedet den 10. oktober i samarbejde med Bensaid Vincent Jlil – se dette Facebook-event

ØnskeflagsWorkshop

Sostrup Slot den 22. august, i forbindelse med åbningen af slottet som kulturelt samlingspunkt Se Sostrup Slots hjemmeside

Pop-up shops

Lille Torv, Bruuns Galleri, Studenterhus Aarhus og Ris Ras den 21.-22. april i samarbejde med Via Design (tidl. Teko) Se vores Instagram-profil, #rethinkhumanbeing

2014

Aarhus Alternatives Festival

en festival i spændingsfeltet mellem ånd, kunst og videnskab.
Aarhus den 7.-8. november
Se festivalens hjemmeside

Partnere: Aarhus2017, Interacting Minds Center (AU), Science and Technology (AU), Dansk Center for Mindfulness (AU), Mindfulness Foreningen Danmark, Hulgaard Advokater, Folkeuniversitetet Aarhus, Musikhuset, Domkirken, Godsbanen, Danske Bank, Formuepleje, Arkitema, Aarhus Scenekunstcenter, Aarhus Litteraturcenter, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, FO-Aarhus, WannaDance, Teatret Svalegangen, BDO, Pravda, Lokalavisen, Envision, ProShop Europe og Merkur Andelskasse, Muskelsvindfonden, FOF Aarhus, Lindberg og AffaldVarme Aarhus

2013

10 bud

på en grundlæggende forståelse af verden
Aarhus Teater den 16. september
Se arrangementets Facebook-side

Kunst- og bevidsthedssymposium

Godsbanen den 26. november Se arrangementets Facebook-begivenhed

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration