OM OS

Menneskelig vækst

Menneskeheden står over for globale udfordringer som vedkommer os alle – bl.a. opridset i FN’s Verdensmål. Og det er vores overbevisning, at Væredygtighed som begreb har en stor potentiel forandringskraft i den forbindelse.

Med Væredygtigheden kan vi arbejde med de dybereliggende aspekter i den indre menneskelige omstilling, der nødvendigvis gå hånd i hånd med den ydre omstilling. Målet er så at sige at skabe en Væredygtighedsbevægelse for at sikre en mere sammenhængende verden baseret på menneskelig vækst.

 

Vi arbejder med at skabe rum for selvrefleksion og handling

Center for Væredygtighed præsenterer ikke “det perfekte menneske” som mål med vores arbejde. Ej heller har vi en 100% færdig definition af Væredygtighed. Vi mener ikke, at Væredygtigheden kan indkaples i én form, men måske mere er en organisk størrelse, som alle mennesker skal forholde sig til på deres egen måde.

I Center for Væredygtighed arbejder vi kontinuerligt med at udvikle det idemæssige “gods” i Væredygtighed og vi udvikler konkrete metoder, værktøjer og initiativer, der kan manifestere begrebet i realiteternes verden.

Vi har ikke et kvantitativt succeskriterium for, hvornår vi er “lykkedes” med det, vi gør, men vi har en klar kvalitativ idé om, at samfundet vil have gavn af at blive mere væredygtigt. Vi tror på, at Væredygtighed skal være en helt essentiel basisingrediens i alle processer, strukturer, produkter og handlinger, hvis vi skal opnå mere balance på kloden.

Hvad ER Væredygtighed?

Hvad GØR Center for Væredygtighed?

Historie

Center for Væredygtighed udspringer af Rethink Human Being, som har eksisteret siden 2013. Gennem årene har vi skabt initiativer som Aarhus Alternatives Festival, Færre Fremmede i Verden og VæredygtighedsSpillet. Vi har afholdt en lang række workshops og foredrag for både virksomheder, skoler og kommuner. Vi har lavet events, blandet os i den offentlige debat og ageret konsulenter i procesfacilitering.

Projekterne, værktøjerne og metoderne er gennem tiden blevet udviklet af en lang række mennesker, der er, eller har været, en del af organisationen.

Fra virksomhedsregisteret

Vi er officielt registreret på en anden adresse en den vi har kontor på. Så hvis du skal bruge vores officielle virksomhedsinfo, så skal du ser herunder i stedet for den adresse der står ovre til højre.

Center for Væredygtighed

c/o Christian Dietrichsen
Montanagade 64, 4. 4.
8000 Aarhus C

CVR: 35778810

Startdato: 01.06.2014
Virksomhedsform: Forening

Kontakt..

…os gerne, hvis du har spørgsmål eller ideer til et samarbejde.

Center for Væredygtighed

Lokomotivet, Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet)
8000 Aarhus C
kontakt@vaeredygtighed.org

Projektleder

Christian Dietrichsen
christian@vaeredygtighed.org
Tlf. 50 50 20 02

Bestyrelsen

Henrik Ochsner, formand (Naturhistorisk Museum Aarhus)

Jens Otto Kjær Hansen, næstformand (Danmarks Medieog Journalisthøjskole)
Kim Risager (Arkitema)
Bente Steffensen (Erhverv Aarhus)
Jeppe Graugaard (Ry Efterskole)

Advisory Board

Preben Mejer
Mette Rønnau (Cabi)

Allan Aagaard (Aarhus Teater)

Sekretariat

Villum W. Lassen
Mathias S. Michelsen

Strategiske Partnere

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration