Konsulentydelser

Fremtidens organisationer arbejder med væredygtighed!

Væredygtighed er indersiden af Bæredygtighed.
Bæredygtighed er ydersiden af Væredygtighed.
De to kan ikke skilles ad.

Derfor er det essentielt, at både indersiden og ydersiden er tænkt med i de omstillingsprocesser vi som mennesker og organisationer skal gennemgå for at møde de mange kriser vi står midt i.

klik for stor version

Med udgangspunkt i de 9 VæredygtighedsMål, Inner Development Goals og andre værktøjer tilbyder vi både en række enkeltstående oplæg og workshops, samt længerevarende forløb der kan hjælpe jeres organisation – og jeres medarbejdere – med at balancere de indre og ydre realiteter.

Det handler om mennesket i medarbejderen. Det handler om vores tilstand fysisk og mentalt. Og det handler om hvilke grundlæggende overbevisninger der ligger til grund for vores systemer, produkter og kommunikation – selvbillede, verdensbillede, menneskesyn, værdier, naturforståelse m.m.

Vi har udviklet en række moduler som kan fungere enkeltvis eller sammensættes til længerevarende forløb.

Ved hvert modul er der angivet en fleksibel tidsramme.

Med udgangspunkt i de 9 VæredygtighedsMål, Inner Development Goals og andre værktøjer tilbyder vi både en række enkeltstående oplæg og workshops samt længerevarende forløb der kan hjælpe jeres organisation – og jeres medarbejdere – med at balancere de indre og ydre realiteter..

klik for stor version

Det handler om mennesket i medarbejderen. Det handler om vores tilstand fysisk og mentalt. Og det handler om hvilke grundlæggende overbevisninger der ligger til grund for vores systemer, produkter og kommunikation – selvbillede, verdensbillede, menneskesyn, værdier, naturforståelse m.m.

Vi har udviklet en række moduler af som kan fungere enkeltvis eller sammensættes til længerevarende forløb.

Ved hvert modul er der angivet en fleksibel tidsramme.

Interaktive foredrag

Workshops

Længerevarende forløb

Interaktive foredrag

Der vil altid være små elementer af inddragelse og dialog inkorporeret i de enkelte moduler.

Hvad er Væredygtighed?


Væredygtighed er indersiden af Bæredygtighed. 
Vi giver en grundlæggende indføring i begrebet.

 • Det indre og det ydre.
 • Begrebets historik.
 • Lignende tanker og bevægelser i samfundet.
 • Uddybende om Center for Væredygtighed inkl. overordnet omkring metoder og værktøjer vi har udviklet.

Varighed: 15 min – 1 time

Bogen


Få et indblik i bogen “Væredygtighed – indersiden af Bæredygtighed” med 24 skribenter, bl.a. Steen Hildebrandt, Katherine Richardson, Laura Storm, Ole Fogh Kirkeby og Camilla Gregersen.

 • Baggrund for at lave en bog om væredygtighed – og hvorfor den er så mangfoldig i sine tematikker.
 • Mulighed for at dykke ned i udvalgte temaer, fx:
  • Ledelse
  • Naturforståelse
  • Tech & Dannelse
  • Krop
  • Læring
  • Trivsel
  • Økonomi
  • Meditation

Mulighed for at facilitere kontakt til skribenterne ang. oplæg.

Varighed: 1-2 timer

De 9 Væredygtighedsmål


Målene (V9) er udviklet i 2017 som et supplement til FN’s Verdensmål og kan implementeres i mange sammenhænge.

 • Tankerne bag V9.
 • Metodisk gennemgang af målene enkeltvis.
 • V9 kan sættes i analytisk eller praktisk kontekst af fx:
  • Ledelse
  • Organisering
  • Trivsel
  • Produktudvikling
  • Procesdesign
  • SDG/Verdensmål
  • CSR
  • HR

Varighed: 1-2 timer

The Inner Development Goals


I 2022 blev The Inner Development Goals (IDG) lanceret af en gruppe af konsulentvirksomheder og universiteter i Sverige. Center for Væredygtighed er nævnt i den rapport der ligger til grund for udviklingen af IDG´erne og overlappet i udgangspunktet for IDG´erne og vores 9 VæredygtighedsMål er da også stort.

Derfor er det også naturligt for os at inkorporere IDG´erne i vores arbejde. 

Hvis I ønsker at bruge IDG´erne som strategisk ramme og/eller på et praktisk plan, så kan vi levere på det med eksisterende værktøjer og nye metoder udviklet specielt til IDG´erne. Dette foredrag fungerer som en overordnet indførelse i IDG´erne

Varighed: 1-2 timer

  Workshops

   

  Facilitatoruddannelse I V&V-spillet


  En miniuddannelse i at bruge dialog- og innovationsspillet Væredygtighed & Verdensmål som værktøj til forandring.

  Spillet indeholder 117 eksistentielle og etiske spørgsmål som bruges til at udfolde FN´s Verdensmål. 

  Med V&V spillet som værktøj kan I derefter selv give jer i kast med at udvikle på relevante områder af jeres organisation

  Varighed: 2-6 timer

  Kroppen


  Din kropslige og mentale (hjernen er også en del af kroppen) tilstand vil påvirke dine ydre realiteter og visa versa. Dét er udgangspunktet for dette modul.

  Emnet kan tilgås med en teoretisk tilgang og/eller ved at inddrage bevægelse/kropslig aktivitet som fx:

  • Stræk/yoga
  • Meditation
  • Walk ´n Talk
  • Træning der er tilpasset arbejdssituation

  Varighed: 5 min – 2 timer

  Væredygtighedsmålene som en innovationskatalysator


  Vi bruger målene som en prisme hvorigennem vi betragter – og udvikler på – en specifik udfordring/mulighed I står med. Det kan være noget overordnet strategisk eller noget mere specifikt ala udvikling af et produkt eller en kommunikationsopgave.

  Varighed: 2 timer – 1 uge

  Udviklingsproces med V&V-spillet

  Vi faciliterer en udviklingsproces med dialog- og innovationsspillet Væredygtighed & Verdensmål som værktøj

  • I stiller med en case og et antal medarbejdere. Vi faciliterer en innovations session.
  • Output: Nye strategiske ideer og nye konkrete ideer til delelementer af casen.

  Varighed: 1-4 timer

  Masterclass:
  Væredygtighed & Verdensmål

  Kondenseret forløb der indeholder arbejde med dialogspillet Væredygtighed & Verdensmål, Væredygtighedsmålene og arbejde med egen case.

  Læs mere her.

  Varighed: 3,5 time

  Længere forløb

  Vi skræddersyer – i dialog med jer – et længerevarende forløb med flere moduler der passer til jeres realiteter, udfordringer og potentialer. Vi tilpasser forløbet undervejs ud fra hvad der viser sig i processen.

  Generelle principper der vil være med i alle forløb:

  • Vi sigter mod at involvere medarbejderne så meget og så bredt som muligt. Både i forhold til problemformuleringer og løsninger.
  • Vi forsøger at omfavne den bredest mulige kompleksitet i forhold til problemstillinger og løsninger.

  Alle ovenstående foredragsemner, workshopmetoder og innovationsværktøjer kan inddrages i et forløb.

  Et længerevarende forløb kan fx have følgende formål:

  • At udvikle en væredygtighedsstrategi for organisationen/afdelingen inkl. katalog over konkrete tiltag. Implementering af nogle af tiltagene.
  • Uddannelse af et hold af “væredygtigheds-agenter” der efterfølgende kan arbejde videre med begrebet i organisationen.
  • Implementering af væredygtig(e) tænkning, metoder og praksisser i en konkret opgave –  et produkt der skal udvikles, en event der skal arrangeres eller andet.
  • Arbejde i dybden med medarbejdernes trivsel.

  Varighed: 1 uge – 1 år

  .

   

  Arkitema Architects

  “Det har været en øjenåbner at arbejde med Center for Væredygtighed, som vender tingene på hovedet og ser på FN’s 17 Verdensmål med udgangspunkt i mennesket og menneskelige handlinger. I en proces, der allerede var meget kompleks, lykkedes det dem at bidrage med et ekstra lag af forståelse gennem skarp procesfacilitering.”

  – Kim Risager, Partner

   

  KPC

  “Vi har brugt Center for Væredygtighed som en del af et større udviklingsprojekt på 40.000 m2 erhvervs- og kulturbyggeri. De har bidraget med stor menneskelig dybde og indsigt i, hvad der skaber rammerne om det gode (arbejds)liv – og hvordan dette relaterer sig til FN´s Verdensmål. Dette i øvrigt understøttet af en stor forståelse for de mekanismer og realiteter, der gør sig gældende i forhold til det byggede miljø.” 

   Peter Christophersen, Direktør

  .

  .

   

  KPC

  “Vi har brugt Center for Væredygtighed som en del af et større udviklingsprojekt på 40.000 m2 erhvervs- og kulturbyggeri. De har bidraget med stor menneskelig dybde og indsigt i, hvad der skaber rammerne om det gode (arbejds)liv – og hvordan dette relaterer sig til FN´s Verdensmål. Dette i øvrigt understøttet af en stor forståelse for de mekanismer og realiteter, der gør sig gældende i forhold til det byggede miljø.” 

   Peter Christophersen, Direktør

  .

   

  Center for Bæredygtige Hospitaler

  Selvom jeg anser mig selv og min afdeling som nogle, der formår at tænke ud af boksen, så sker der noget, når Center for Væredygtighed faciliterer, for de formår at VÆRE ude af boksen. Væredygtighedsspillet, oplæg, tænkesceancer i skoven osv. har været med til at skabe ro, tomhed og give nye reflektioner, da vi blidt bliver tvunget til at holde vores cases/problemstillinger op imod noget helt andet end vi plejer, på en anden måde, et andet afsæt, en anden puls. Det kræver lidt mod at gå med, men det kan anbefales!

  – Maria Gaden, Leder ved Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland

  Center for Væredygtighed

  Godsbanen
  Skovgaardsgade 3 (Projektdækket)
  8000 Aarhus C 
  kontakt@vaeredygtighed.org

  Besøg os på

  Hjemmeside designet af:

  Design & Illustration