fra corona
til bæredygtighed

Kriselæring omsat til handling

I Center for Væredygtighed har vi besluttet os for, at være proaktive under coronakrisen. Vil du være med?

Denne hjemmeside har to formål:

  1. At facilitere læring og erkendelser – på baggrund af coronakrisen – IMENS krisen udfolder sig.
  2. At opsamle og overføre læring og erkendelser fra Corona-omstillingen til den bæredygtige omstilling (klimakrise, biodiversitetskrise m.m.)

Hvad?

Læring og erkendelser kan relatere sig til enkeltpersoner, fællesskaber/organisationer og samfundet overordnet. 

Vi vil løbende udvide og udvikle de formater der præsenteres – fra refleksionsskemaer, over faciliterede online debatter, til samtaleskattejagter i skove. Alt foregår som udgangspunkt anonymt. I flere af formaterne kan man få indsigt i hvad andre tænker eller mener – fx kan man efter at have gennemført et refleksionsskema, se hvad andre har svaret.

De fleste formater kan deles direkte på sociale medier og vi opfordrer til at man gør dette.

Vi har også en åben Facebook-gruppe, Fra Corona til Bæredygtighed, for alle der har lyst til i fællesskab at undersøge hvad vi kan lære af denne coronakrise, og hvilke erkendelser vi gør os undervejs

HVorfor?

Coronakrisen har omfattende konsekvenser, men lige om hjørnet venter en endnu større operation – nemlig hele den bæredygtige omstilling. Vi håber at denne refleksionsrejse i forbindelse med Corona, kan bruges som en lærerig øvelse i forhold til fremtidens altomsiggribende bæredygtige omstilling. Denne kobling mellem Corona og den bæredygtige omstilling, vil være synlig i de forskellige formater.

HVem?

Center for Væredygtighed er i dialog med en række mulige partnere i projektet, bl.a. en række kommuner. Hvis du repræsenterer en kommune, og synes initiativet er interessant, så tag gerne kontakt til os.

Hvis du repræsenterer en anden relevant organisation, eller gerne selv vil byde ind med hjælp af den ene eller anden art, så tag gerne fat i os på kontakt@vaeredygtighed.org

Vi tager i øvrigt, og selvfølgelig, situationen med Corona meget alvorligt og opfordrer til, at man løbende holder sig opdateret omkring regeringens anbefalinger for praktiske foranstaltninger. Fx her: www.coronasmitte.dk)

Oversigt over værktøjer

RefleksionsSkemaer

Vi stiller spørgsmål. Du svarer. Forhåbentligt bliver både du og vi klogere.

Online samtalecafeer og dialogworkshops

Deltag i faciliterede sessions flere gange om ugen.

Links til relevante artikler m.m.

Her kan du se, hvordan andre prøver at trække læring og erkendelser ud af coronakrisen

Hjælp din kommune

Her kan du hjælpe din kommune med ideer, info og feedback i forhold til corona og den bæredygtige omstilling.

Dette modul er under udarbejdelse, mere info følger.

RefleksionsSkemaer

Vi stiller spørgsmål. Du svarer. Forhåbentligt bliver både du og vi klogere.

Samfundssind

Hvad er samfundssind for dig – og hvordan kan det bruges i forhold til den bæredygtige omstilling?

væredygtigheds-spørgsmål til Kriselæring

Her bruges kort fra Væredygtighedsspillet til at skabe refleksion om coronakrisen og den bæredygtige omstilling.

De 8 VæredygtighedsMål & Coronakrisen

Brug de 8 Væredygtighedsmål til at reflektere over Coronakrisen. Bagefter kan du se hvad andre har tænkt.

 

Samtalecafeer og dialogworkshops
– online

Online dialogspil om kriselæring

Vi faciliterer flere gange hver uge online dialogspil om kriselæring i coronaens tid.
Hvordan kan vi hver især arbejde med udfordringerne i en krisetid, hvad gør krisen ved os og hvad kan vi lære af den? Og hvordan kan vi bruge denne læring til arbejdet med bæredygtighed?

Dialogspillene foregår over Zoom, og bliver slået op på vores Facebook-side Fra Corona til Bæredygtighed, så følg os der.
Du kan også høre om dialogspil-events ved at følge os på Linked-in, eller ved at sende os en mail

Overordnet

DR’s dækning af krisen: Link

CoronAPP – borgerindddragende forskningsprojekt om læring af/i Coroakrisen: Link

Baggrund

Læring fra den spanske syge i 1918: Link

Nye værktøjer

Tråd på Linked In om bedste online mødeværktøj til større seminarer: Link

Online gratis universitetskurser (hvis man vil lære om andet end CoronaKrise): Link

Noget om hvorfor online undervisning måske er en trussel mod vores samfundsorden (bag betalingsportal, Information): Link

Noget om frihed (bag betalingsportal, Børsen): Link

Klima

Klimalov efter Corona: Link

Hvordan bliver fremtiden?

Økonomi/finans: Zizek og ny kommunisme? Link

Coronakrisens globale konsekvenser? – P1 med Clement Kjærsgaard: Link

34 amerikanske tænkere giver deres bud på, hvordan Corona vil ændre verden: Link

CoranaPandemic as a catalyst for transformation: Link

Supertanker på P1: Kreativitet i en krisetid: Link

Informations erkendelse: Link

Otto Scharmers analyse: Link

Effekten på CO2: Link

Anders Fogh Jensen om epidemier som samfundsudviklende faktor (interview video): Link

Mindre “bull-shit” i fremtiden?: Link

Jarlner om tiden efter corona: Link

Personligt

Parforholdet: Link

Økonomi

Økonom Joseph Stiglitz om et nyt kapitalistisk system og statens rolle: Link

Andet

Gammelkendt kurve i ny forklædning: Link

Læring vs. Accept: Center for Vild analyse: Link

Peger coronakrisen også på “huller i osten” når det kommer til integration? (bag betalingsportal, Jyllands-Posten): Link

 

Hjælp din kommune

 

Her kan du hjælpe din kommune med ideer, info og feedback i forhold til corona og den bæredygtige omstilling.

Dette modul er under udarbejdelse, mere info følger.

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration