Konsulentydelser

Fremtidens organisationer er væredygtige!

Fremtidens organisationer forholder sig til bæredygtighed ikke bare bare som nogle ydre krav, men som et grundlæggende vilkår. De giver dette og andre eksistentielle vilkår plads i deres strategi, og giver deres medarbejdere rum til at reflektere over hvordan de inddrages i hverdagen. Alt dette er en del af væredygtighed

Baggrund

Center for væredygtighed bygger på ideen om at bæredygtighed ikke bare kan være nogle mål vi skal leve op til, der bliver nødt til at være en del af hvordan vi grundlæggende møder verden. Ellers ender vi med at fortsætte klimakatastrofen fordi vi endnu engang ignorerer eksternaliteter 

Vores tilgang

Vi har udviklet en række moduler af længere eller kortere varighed, som kan fungere enkeltvis eller sammensættes til længerevarende forløb.

Ved hvert modul er der angivet en fleksibel tidsramme.

Skriv til kontakt@vaeredygtighed.org for mere info.

Interaktive foredrag

Workshops

Længerevarende forløb

Interaktive foredrag

Der vil altid være små elementer af inddragelse og dialog inkorporeret i de enkelte moduler.

Hvad er Væredygtighed?

Væredygtighed er indersiden af Bæredygtighed. Vi giver en grundlæggende indføring i begrebet.

 • Det indre og det ydre.
 • Begrebets historik.
 • Lignende tanker og bevægelser i samfundet.
 • Uddybende om Center for Væredygtighed inkl. overordnet omkring metoder og værktøjer vi har udviklet.

Varighed: 15 min – 1 time

Bogen

Få et indblik i bogen “Væredygtighed – indersiden af Bæredygtighed” med 24 skribenter, bl.a. Steen Hildebrandt, Katherine Richardson, Laura Storm, Ole Fogh Kirkeby og Camilla Gregersen.

 • Baggrund for at lave en bog om væredygtighed – og hvorfor den er så mangfoldig i sine tematikker.
 • Mulighed for at dykke ned i udvalgte temaer, fx:
  • Ledelse
  • Naturforståelse
  • Tech & Dannelse
  • Krop
  • Læring
  • Økonomi
  • Meditation

Mulighed for at facilitere kontakt til skribenterne ang. oplæg.

Varighed: 1-2 timer

De 9 Væredygtighedsmål

Målene (V9) er udviklet i 2017 som et supplement til FN´s Verdensmål og kan implementeres i mange sammenhænge.

 • Tankerne bag V9.
 • Metodisk gennemgang af målene enkeltvis.
 • V9 kan sættes i analytisk eller praktisk kontekst af fx:
  • Ledelse
  • Organisering
  • Produktudvikling
  • Procesdesign
  • SDG/Verdensmål
  • CSR
  • HR

Varighed: 1-2 timer

The Inner Development Goals

I 2022 blev The Inner Development Goals (IDG) lanceret af en gruppe af konsulentvirksomheder og universiteter i Sverige. Center for Væredygtighed er nævnt den rapport der ligger til grund for udviklingen af IDG´erne og overlappet i udgangspunktet for IDG´erne og vores 9 VæredygtighedsMål er da også stort.

Derfor er det også naturligt for os at inkorporere IDG´erne i vores arbejde. 

Hvis I ønsker at bruge IDG´erne på strategisk ramme og/eller på et praktisk plan, så kan vi levere på det med eksisterende værktøjer og nye metoder udviklet specielt til IDG´erne. Dette foredrag fungerer som en overordnet indførelse i IDG´erne

  Varighed: 1-2 timer

  Workshops

   

  Facilitatoruddannelse I V&V-spillet

  En miniuddannelse i at bruge dialog- og innovationsspillet Væredygtighed & Verdensmål som værktøj til forandring.

  Spillet indeholde 117 eksistentielle og etiske spørgsmål som bruges til at udfolde FN´s Verdensmål. 

  Med V&V spillet som værktøj kan I derefter selv give jer i kast med at udvikle på relevante områder af jeres organisation

  Varighed: 2-6 timer

  Kroppen

  Din kropslige og mentale (hjernen er også en del af kroppen) tilstand vil påvirke dine ydre realiteter og visa versa. Dét er udgangspunktet for dette modul.

  Emnet kan tilgås med en teoretisk tilgang og/eller ved at inddrage bevægelse/kropslig aktivitet som fx:

  • Stræk/yoga
  • Meditation
  • Walk ´n Talk
  • Træning der er tilpasset arbejdssituation

  Varighed: 5 min – 2 timer

  Væredygtighedsmålene som en innovationskatalysator

  Vi bruger målene som en prisme hvorigennem vi betragter – og udvikler på – en specifik udfordring/mulighed I står med. Det kan være noget overordnet strategisk eller noget mere specifikt ala udvikling af et produkt eller en kommunikationsopgave.

  Varighed: 2 timer – 1 uge

  Udviklingsproces med V&V-spillet

  Vi facliterer en udviklingsproces med dialog- og innovationsspillet Væredygtighed & Verdensmål som værktøj

  • I stiller med en case og et antal medarbejdere. Vi faciliterer en innovations session.
  • Output: Nye strategiske ideer og nye konkrete ideer til delelementer af casen.

  Varighed: 1-2 timer

  Interagerende cirkler af påvirkning

  Den radikale version af cirkulær økonomi

  Her en række bullets på hvad dette modul kan komme omkring (efter indledende forventningsafstemning). Nogle er i den filosofiske boldgade, andre mere direkte implementerbare.

  • En ikke-radikal cirkel …er ikke en cirkel. De færreste cirkler kan isoleres fra andre cirkler. 
  • Data giver sjældent en fyldestgørende beskrivelse af virkeligheden. Og det er essentielt at gøre sig klart hvilke data der IKKE er tilgængelige når man arbejder med data i sine beslutningsprocesser.
  • (Øko)systemisk tænkning – og hvordan det kan implementeres i udviklingen af produkter og (re)organisering af organisationer.
  • Hvad bør være menneskets rolle i det større øko-system – i en fremtid hvor der er mere balance i systerne? 
  • Øget effektivisering har vist sig – stik mod intuitionen – at blive fulgt op af øget forbrug. Dét kaldes The Jevon Paradox – noget vi som mennesker bør undersøge nærmere hvis vi gerne vil effektivisere os ud af diverse kriser.

  Varighed: 2 timer – 1 uge

  Længere forløb

  Vi skræddersyer – i dialog med jer – et længerevarende forløb med flere moduler der passer til jeres realiteter, udfordringer og potentialer.

  Generelle principper der vil være med i alle forløb:

  • Vi sigter mod at involvere medarbejderne så meget og så bredt som muligt. Både i forhold til problemformuleringer og løsninger.
  • Vi forsøger at omfavne den bredest mulige kompleksitet i forhold til problemstillinger og løsninger.

  Alle ovenstående foredragsemner, workshopmetoder og innovationsværktøjer kan inddrages i et forløb.

  Et længerevarende forløb kan fx have følgende formål:

  • Udvikle en væredygtighedsstrategi for organisationen/afdelingen inkl. katalog over konkrete tiltag. Implementering af nogle af tiltagene.
  • Uddannelse af et hold af “væredygtigheds-agenter” der efterfølgende kan arbejde videre med begrebet i organisationen
  • Implementering af væredygtig(e) tænkning, metoder og praksisser i en konkret opgave – det være sig et produkt der skal udvikles, en event der skal arrangeres eller andet.

  Varighed: 1 uge – 1 år

  .

   

  Arkitema Architects

  “Det har været en øjenåbner at arbejde med Center for Væredygtighed, som vender tingene på hovedet og ser på FN’s 17 Verdensmål med udgangspunkt i mennesket og menneskelige handlinger. I en proces, der allerede var meget kompleks, lykkedes det dem at bidrage med et ekstra lag af forståelse gennem skarp procesfacilitering.”

  – Kim Risager, Partner

   

  KPC

  “Vi har brugt Center for Væredygtighed som en del af et større udviklingsprojekt på 40.000 m2 erhvervs- og kulturbyggeri. De har bidraget med stor menneskelig dybde og indsigt i, hvad der skaber rammerne om det gode (arbejds)liv – og hvordan dette relaterer sig til FN´s Verdensmål. Dette i øvrigt understøttet af en stor forståelse for de mekanismer og realiteter, der gør sig gældende i forhold til det byggede miljø.” 

   Peter Christophersen, Direktør

  .

  Center for Væredygtighed

  Godsbanen
  Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
  8000 Aarhus C 
  kontakt@vaeredygtighed.org

  Besøg os på

  Hjemmeside designet af:

  Design & Illustration