Konsulentydelser

Konsulenter i væredygtige processer

Vi faciliterer udviklingsprocesser, hvor Væredygtighed indgår som et bærende element.

———–

Står I overfor at skulle implementere FN’s Verdensmål?

Skal I udvikle et nyt produkt til gavn for verden?

Vil I gerne innovere organisationens menneskelige økosystem?

Savner I inspiration til, hvordan man kan håndtere borger- og brugerinddragende processer?

————

I fællesskab designer vi et forløb, der både sikrer en dyb menneskelig forankring og et klart fagligt fokus.

Vi har tidligere blandt andet arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, byudvikling, skabelsen af et samlingssted for handicappede, HR processer  og   implementering af kommunale politikker”

Skriv til kontakt@vaeredygtighed.org for mere info.

Udtalelser fra samarbejdspartnere

Arkitema Architects

“Det har været en øjenåbner at arbejde med Center for Væredygtighed, som vender tingene på hovedet og ser på FN’s 17 Verdensmål med udgangspunkt i mennesket og menneskelige handlinger. I en proces, der allerede var meget kompleks, lykkedes det dem at bidrage med et ekstra lag af forståelse gennem skarp procesfacilitering.”

Kim Risager, Partner


 

KPC

“Vi har brugt Center for Væredygtighed som en del af et større udviklingsprojekt på 40.000 m2 erhvervs- og kulturbyggeri. De har bidraget med stor menneskelig dybde og indsigt i, hvad der skaber rammerne om det gode (arbejds)liv – og hvordan dette relaterer sig til FN´s Verdensmål. Dette i øvrigt understøttet af en stor forståelse for de mekanismer og realiteter, der gør sig gældende i forhold til det byggede miljø.” 

 Peter Christophersen, Direktør

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration