Foredrag og Workshops

Ny workshop!

Væredygtighed & Verdensmål som
innovationsværktøj

Læs mere her

Foredrag

Vi afholder interaktive dialogbaserede foredrag med udgangspunkt i en fælles undersøgelse af begrebet Væredygtighed. Der er mulighed for at  inddrage diverse værktøjer som fx VæredygtighedsSpillet og vi tør godt love, at (selv)refleksion vil forekomme.

Foredragene kan kombineres med konkrete tematikker, så som “FN’s Verdensmål”, “Den væredygtige organisation”,  “Det væredygtige fællesskab” eller noget andet, der er relevant og aktuelt for jer.

Selv om der præsenteres alvorlige emner, bliver foredragene altid leveret med et stænk af humor og uhøjtidelighed.

Send en mail til kontakt@vaeredygtighed.org for mere info og priser. 

Workshops

Vi designer workshops til skoler, institutioner og virksomheder, hvor vi arbejder med en specifik udfordring eller mulighed, som I står overfor.

Vi inddrager gennemprøvede værktøjer og metoder eller designer disse til lejligheden.

En workshop kan vare alt fra 2 timer til et længere forløb med flere dagsmoduler.

Her et par eksempler:

Verdensmål & Væredygtighed

Måske står I overfor at skulle implementere FN´s verdensmål i jeres arbejde eller udvikling af produkter? Eller måske er I bare nysgerrige på, hvordan I kommer igang med at arbejde med verdensmålene?

Vi faciliterer en workshop, hvor arbejdet med verdensmålene bringes helt ind på det indre menneskelige plan, inden det udmøntes i ideer til konkrete tiltag og handlinger. Målet er så at sige at få den indre omstilling til at gå hånd i hånd med den ydre omstilling.

Væredygtig Byudvikling

Vi gennemgår en konkret byudviklingscase (som I vælger) og faciliterer en idégenereringsproces iklædt de væredygtige briller.

Denne workshop egner sig både til selve byggebranchen, kommunale byudviklingsafdelinger og borgerinddragende processer.

Målet er at bruge Væredygtighed som springbræt til at udvikle byer som har stor grad af menneskelig sammenhængskraft

Værdygtige Kunstinstallationer

Denne workshop har vi primært lavet for folkeskoler, gymnasier samt høj- og efterskoler. Deltagerne føres ind i væredygtighedens univers bl.a. gennem filosofiske og etiske spørgsmål som “Kan krig skabe fred?”, “Er mennesket vigtigt?”, “Kan man eje noget” eller “Er sandheden simpel?”

Refleksionerne, der kommer frem ved at arbejde med disse spørgsmål, omsættes til kreative værker, som kan udstilles i byrummet eller på institutionen/skolen.

Send en mail til kontakt@vaeredygtighed.org for mere info og priser.

Udtalelser fra tidligere kunder og deltagere:

Learning Teachers Network / Konference

 

Christian Dietrichsen satte sit præg på konferencen ”Rethinking Education” i Aarhus, for skolefolk fra universiteter og seminarier rundt om i Europa. Konferencesproget var engelsk. Med sin ligefremme og åbne tilgang til store spørgsmål fik Christian hele salen frem i stolene. Omdrejningspunktet var spillet om ”Væredygtighed” i en bæredygtig 2030-sammenhæng. På få minutter var samtalen helt inde der hvor det blev vedkommende, og svære spørgsmål føg fra Christian til salen og tilbage igen. Christian griber alt, og tager det stille og roligt ned… eller op på et niveau, hvor du som deltager ikke kan forblive uberørt.

 

–  Birthe Witt Jason, Arrangør 

 


 

 

Ry højskole

 

”Med begrebet ‘Væredygtighed’ som ramme, satte Christian tankerne og samtalen i gang eleverne imellem. Vi kom i dybden med spørgsmålet om, hvad det er, der egentligt betyder noget i tilværelsen. Hvad der driver os, og hvad vi vil sammen. Og vi fandt ud af, at de vigtigste aspekter af bæredygtighed handler om, hvordan vi ser på verden, og hvad vi tænker om den. På den måde satte tanken om ‘Væredygtighed’ mange af de antagelser, der ligger til grund for vores forståelse af bæredygtighed i spil.”

 

– Jeppe Graugaard, lærer

 

 


 

 

Malmö Kommune

 

“Jag var på en mycket inspirerande workshop med Christian Dietrichsen i samband med en konferens i Aarhus. När vi stadsplanerare och arkitekter pratar om hållbarhet, handlar det oftast om tekniska eller samhälleliga lösningar. Christian vände med humor och stor insikt våra blickar bort från vårt professionella kunnande och mot oss själva. Det är en övning som alla som arbetar med en hållbar framtid bör göra.”

 

– Mikael Wallberg, Arkitekt,

 

 


 

 

Egmont-højskolen

 

Center for Væredygtighed har gennemført en workshop med mere end 200 deltagere på Egmont Højskolen. Samarbejdet mellem skolen og repræsentanterne fra organisationen var godt og produktivt – alle aftaler overholdt. Ud fra evalueringen og samtalerne på gangene, er det min fornemmelse, at eleverne nød den (selv)refleksion, som Væredygtighedsspillet og begrebet indebærer. Workshoppen skabte primært refleksion og debat, og egner sig rigtigt godt til eksempelvis højskoler. Vi kan varmt anbefale en workshop med Center for Væredygtighed.”

 

Nikolai Thrane Evans, lærer

 


 

 

Danske Bank

 

“I en verden af hårde KPI’er og fokus på afkast, er det befriende – ja nærmeste mediterende – at blive stillet spørgsmål som “Kan krig skabe fred?”, “Har du talt ud med din mor?”, “Er du nærværende lige nu?” og “Er du bange for at dø?” Det giver et fantastisk fundament til at drøfte det virkelige i livet og benytte disse diskussioner som afsæt til, hvordan vi vil være sammen f.eks. på en arbejdsplads.”

 

– Thomas Lykke Olesen, Ejendomsdirektør

 

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration