VÆREDYGTIGHED

Hvad er Væredygtighed?

Det er bevidstheden bag handlingen.

Det er processer forankret i hvad det vil sige at VÆRE menneske – og med blik på fællesskabet.

Det er filosofi, dannelse, etik, selvindsigt og trivsel blandet sammen og videreudviklet til ny flaske.

Det er de dybeste spørgsmål med de mest vidtrækkende perspektiver

Det er stilheden midt i stormen.

Det er den indre omstilling – hånd i hånd med den ydre omstilling

Det er muligt, at det er forebyggelse af stress, angst og depression m.m.

…og så er det en opbakning og et supplement til FN’s Verdensmål

Det er, indtil videre, 8 Væredygtighedsmål (som supplement til FN´s Verdensmål)

1: Træne din evne til at agere i en kompleks verden

– Simple svar og løsninger er sjældne.

2: Lære dig selv bedre at kende

– Ofte er det indre strukturer, som står i vejen for din egen omstilling.

3: Øge kropslig tilstedeværelse

– Fx. at kunne mærke, når du er på vej ud i stress, angst eller depression.

4: Øge evnen til selvrefleksion

– Det er sundt at stille spørgsmål, også til dig selv og om dig selv.

5: Udvikle empati, forståelse og hjertelighed

– Hvis ikke vi forstår og respekterer hinanden, kan vi ikke samarbejde om den nødvendige omstilling.

6: Øve dig i at sætte egne overbevisninger og dagsordener på standby

– Når du tager beslutninger for det fælles bedste.

7: Øve dig i at se, hvordan forskellige processer (indre og ydre) er gensidigt afhængige

– Ser du det store perspektiv?

8: Udvikle bevidstheden om, at vi mennesker er en del af naturen 

– Og ikke adskilte fra den.

 

Se denne video og læs denne artikel vi har begået.

Vi har integreret væredygtighed i en række konkrete værktøjer og metoder som vi hjælper med at implementere i forskellige udviklingsprocesser. Vi afholder også workshops og foredrag om væredygtighed.

Tag Væredygtigheden i brug

Væredygtighed findes endnu ikke i ordbogen, men det kommer det måske til, hvis vi er flere der bruger det. Vi vil gerne indbyde andre med på “væredygtigheds-vognen”, så vi på sigt får skabt en bevægelse. Hvad betyder Væredygtighed for dig, og hvordan vil du strikke det ind i din hverdag?

Herfra skal også lyde en opfordring til at tjekke filosoffen John Engelbrecht ud – han var nemlig en af de første til at massere noget liv i Væredygtigheden.

Verdensmålene & Væredygtigheden

Vi foreslår, at arbejdet med FN’s 17 Verdensmål suppleres af væredygtige processer, hvor mennesker og beslutningstagere inddrages på et reflekterende og personligt niveau. Vi vil gerne bidrage til debat og rum for bevidst og personlig stillingtagen, samt menneskeligt forankrede løsninger på problemstillingerne omkring FN’s Verdensmål.

Verdensmålene er en fantastisk tjekliste med et tilhørende målingssystem, og de er et slags “fælles sprog”, der skaber fantastiske forandringsprocesser overalt på kloden på tværs af siloer.

Vi vil gerne arbejde for at man, med Væredygtighed som ramme, sikrer at “bevidstheden følger med handlingerne”.
Vi faciliterer workshops og processer med dette fokus for virksomheder, kommuner m.m.

VæredygtighedsSpillet

VæredygtighedsSpillet er en refleksions- og samtalegenerator – og samtidigt et redskab til at nærme sig nogle af de emner, der virkelig betyder noget. Det er en måde at blive mere åben overfor sig selv og andre på, og så minder det os om, hvad belønningen er for at være ærlig.

Spillets omdrejningspunkt er, indtil videre ca., 120 ja/nej spørgsmål. Her er nogle få  eksempler: “Kan man eje noget?”, “Skal alle inkluderes?”, “Er du et ansvarligt menneske?”, “Føler du dig ligeværdig med andre?”, “Er du bevidst om dine fordomme?”

Spillet er med succes brugt i forbindelse med undervisning, konferencer, festivaler, workshops, udviklingsprocesser og meget mere.

Du har brug for VæredygtighedsSpillet i dit liv! 😉 Skriv til os hvis du  vil vide, hvordan det kan komme til at ske.

VæredygtighedsSpillet har været lang tid undervejs 
og der har været et hav af dejlige mennesker involveret i at udvikle det.

Giv en virtuel krammer til:

Munna Hoffmann-Jørgensen // Anders Breindahl // Anders Vinkler // Freja Blay // Nicas Robin Laier // Jacob Seirup Nielsen // Michael Schade // Camilla Attermann Lynggaard // Svend Hommelhoff Prah // Ewa Swietlik // Petko Marinov Petkov // Emma Luna Lindekilde // Rasmus Cederlund // Andreas Kjær Christensen // Natascha Birkekjær Kromann // Pia Herdelin Andersen // Simon Jensen // Vanessa Larsen //

og nogle elever fra TEKO (som vi har glemt navnene på, sorry).

Center for Væredygtighed

Godsbanen
Skovgaardsgade 3, Indgang 3F (Lokomotivet) 
8000 Aarhus C 
kontakt@vaeredygtighed.org

Besøg os på

Hjemmeside designet af:

Design & Illustration